Ysgol Nant y Coed Primary School in Llandudno Junction Ysgol Nant y Coed Primary School in Llandudno Junction Ysgol Nant y Coed Primary School in Llandudno Junction Ysgol Nant y Coed Primary School in Llandudno Junction Ysgol Nant y Coed Primary School in Llandudno Junction Ysgol Nant y Coed Primary School in Llandudno Junction

Ysgol Nant y Coed

Rydym yn ysgol Gynradd Wirfoddol dan Reolaeth ar gyfer plant 3 - 11 mlwydd oed. Rydym ym mhentref Cyffordd Llandudno yn edrych dros aber yr afon Conwy.

We are a Voluntary Controlled Primary school for 3 - 11 year olds based in the village Llandudno Junction which overlooks the Conwy estuary.

Cliciwch yma am ddyddiadur yr ysgol /
Click here for school Diary

 Calendar

 

 

 Some of the children's literacy work will be shown on this website. Please log on and leave a comment.

 Literacy and Numeracy Framework?

Diolch i Cyngor y celfyddydau am roi grant i ni gynnal gwersi Iwcaleilis yn ein hysgol.

Thanks to the Arts Council of Wales for giving us grant money for developing Ukelele lessons in school.

YouTube Link - https://youtu.be/UT624SgPcUA


  • To see our recent inspection report click on the link below.

Estyn

Ysgol Nant y Coed Primary School in Llandudno JunctionYsgol Nant y Coed Primary School in Llandudno JunctionYsgol Nant y Coed Primary School in Llandudno JunctionYsgol Nant y Coed Primary School in Llandudno JunctionYsgol Nant y Coed Primary School in Llandudno JunctionYsgol Nant y Coed Primary School in Llandudno JunctionYsgol Nant y Coed Primary School in Llandudno JunctionYsgol Nant y Coed Primary School in Llandudno JunctionYsgol Nant y Coed Primary School in Llandudno JunctionYsgol Nant y Coed Primary School in Llandudno JunctionYsgol Nant y Coed Primary School in Llandudno JunctionYsgol Nant y Coed Primary School in Llandudno JunctionYsgol Nant y Coed Primary School in Llandudno JunctionYsgol Nant y Coed Primary School in Llandudno Junction

Our School

Ysgol Nant y Coed
Rhodfa Ronald Avenue
Cyffordd Llandudno Junction
Conwy
Ll31 9EU,
01492 581 900

Pennaeth / Head Teacher -
Mr Llion Elis
Cyswllt / Contact

 

Raise money for the school by shopping online here:

http://www.easyfundraising.org.uk/find-a-cause/?q=ysgol+nant+y+coed

please sign up.

 

Information regarding National School Tests - Cymraeg / English