Ysgol Nant y Coed Primary School in Llandudno Junction Ysgol Nant y Coed Primary School in Llandudno Junction Ysgol Nant y Coed Primary School in Llandudno Junction Ysgol Nant y Coed Primary School in Llandudno Junction Ysgol Nant y Coed Primary School in Llandudno Junction Ysgol Nant y Coed Primary School in Llandudno Junction

Ysgol Nant y Coed

Rydym yn ysgol Gynradd Wirfoddol dan Reolaeth ar gyfer plant 3 - 11 mlwydd oed. Rydym ym mhentref Cyffordd Llandudno yn edrych dros aber yr afon Conwy.

We are a Voluntary Controlled Primary school for 3 - 11 year olds based in the village Llandudno Junction which overlooks the Conwy estuary.

Cliciwch yma am ddyddiadur yr ysgol /
Click here for school Diary

 Calendar

 

 

 Some of the children's literacy work will be shown on this website. Please log on and leave a comment.

 Literacy and Numeracy Framework?

Diolch i Cyngor y celfyddydau am roi grant i ni gynnal gwersi Iwcaleilis yn ein hysgol.

Thanks to the Arts Council of Wales for giving us grant money for developing Ukelele lessons in school.

YouTube Link - https://youtu.be/UT624SgPcUA


  • To see our recent inspection report click on the link below.

Estyn

Ysgol Nant y Coed Primary School in Llandudno JunctionYsgol Nant y Coed Primary School in Llandudno JunctionYsgol Nant y Coed Primary School in Llandudno JunctionYsgol Nant y Coed Primary School in Llandudno JunctionYsgol Nant y Coed Primary School in Llandudno JunctionYsgol Nant y Coed Primary School in Llandudno JunctionYsgol Nant y Coed Primary School in Llandudno JunctionYsgol Nant y Coed Primary School in Llandudno JunctionYsgol Nant y Coed Primary School in Llandudno JunctionYsgol Nant y Coed Primary School in Llandudno JunctionYsgol Nant y Coed Primary School in Llandudno JunctionYsgol Nant y Coed Primary School in Llandudno JunctionYsgol Nant y Coed Primary School in Llandudno JunctionYsgol Nant y Coed Primary School in Llandudno Junction

Farewell Fair / Ffair Farwel

 

On Wednesday 13th July 16 between 4pm - 7pm Ysgol Nant y Coed will be holding a Farewell Fair, there will be stalls and entertainment as well as the opportunity to reminisce and look at old photos of former pupils and staff.

Ar Ddydd Gwener 13eg Gorffennaf 16 rhwng 4 - 7 o'r gloch mae Ysgol Nant y Coed yn cynnal Ffair Ffarwel, bydd stondinau ac adloniant yn ogystal â'r cyfle i hel atgofion ac edrych ar hen luniau o staff a disgyblion

 

Our School

Ysgol Nant y Coed
Rhodfa Ronald Avenue
Cyffordd Llandudno Junction
Conwy
Ll31 9EU,
01492 581 900

Pennaeth / Head Teacher -
Mr Llion Elis
Cyswllt / Contact

 

Raise money for the school by shopping online here:

http://www.easyfundraising.org.uk/find-a-cause/?q=ysgol+nant+y+coed

please sign up.

 

Information regarding National School Tests - Cymraeg / English